telefon-top​  28 25 38 73

Analyse / Supervision

Hvad er jungiansk analyse?

I den jungianske teori rummer det ubevidste såvel positive som negative følelser, erindrings- og fantasibilleder. Disse består dels af fortrængte følelser og billeder af personlig karakter, dels følelsesladede fantasibilleder af mere almenmenneskelig eller arketypisk karakter. Begge dele viser sig fx i visse aspekter af drømmene. Samspillet mellem bevidstheden, det ubevidste og omverdenen øver på forskellig vis indflydelse på det enkelte menneske, hvilket på den ene side kan medføre psykiske symptomer og lidelser, mens på den anden side også rummer mulighed for vækst og modning af personligheden.

Der er nogle, der henvender sig til en jungiansk analytiker som mig, fordi de er særlig tiltrukket af denne måde at opfatte psyken på. Men der er mange andre, for hvem min teoretiske baggrund ingen rolle spiller.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Psykoterapi og -analyse kan hjælpe til at forstå og tolerere egne følelser og reaktioner og dermed give bedre mulighed for at kunne håndtere de mangeartede psykiske påvirkninger, der kommer både indefra og fra omgivelserne. Dette kan bevirke, at symptomdannelse og lidelse mindskes og give fornyede vækstmuligheder. Medmenneskelige relationer kan være præget af reaktionsmønstre, der opleves som hæmmende eller uhensigtsmæssige, og sådanne mønstre kan også ofte opløses.

Psykoterapi kan ligeledes være indiceret for at støtte udviklingen af selverkendelse og selv-erfaring også for professionelle behandlere.

​Det skal bemærkes, at fremskreden alder ikke i sig selv er nogen hindring for psykoterapi.

For visse psykiske problemer er konsultation med egen læge med henblik på medikamentel behandling påkrævet sideløbende med terapien.

Hvordan foregår det?

Hyppigheden er typisk 1-2 gange om ugen, bortset fra ferier o.l., og en egentlig analyse strækker sig som regel over flere år.

Analyse er ikke kun baseret på et formelt aftalemæssigt forhold, men i høj grad på et tillidsforhold mellem analytiker og analysand; derfor er den første gang altid at betragte som en slags prøvetime. Hvis kemien mellem os ikke passer, er jeg gerne behjælpelig med at henvise videre.

Samtale er det væsentligste redskab i terapien, men forskellige former for brug af ubevidst materiale, især drømmefortolkning, anvender jeg meget.

Der betales normalt en gang om måneden.

Taksten pr. time (60 min.) er pt. 700 kr.

Supervision

gives til professionelle behandlere efter individuel aftale.

Jeg er godkendt af Dansk Psykologforening til at give egenterapi, supervision og undervisning til psykologernes specialistuddannelse i psykoterapi.

Jeg er medlem af jungianske analytikeres internationale association, IAAP, af den danske afdeling, DSAP-Danmark, Psykoterapeut Foreningen og Dansk selskab for psykoanalytisk psykoterapi.